Adviezen 

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van de Gemeente Diemen.

 

Hoe gaat dit?

Bij een nieuwe verordening wordt de Cliëntenraad Participatiewet door de Gemeente gevraagd om advies te geven. Wij gaan vervolgens onderzoeken welke gevolgen deze nieuwe verordening kan hebben voor de cliënten die wij vertegenwoordigen en stellen een gezamenlijk advies op.

Als de Cliëntenraad Participatiewet signalen ontvangt dat een regeling of actie tegen de belangen van de cliënten van de gemeente in gaan, dan zal de Cliëntenraad Participatiewet ook ongevraagd advies aan de gemeente geven.

Het is dus van groot belang dat wij op de hoogte zijn van verhalen en ervaringen, zodat wij voor iedereen de menselijke maat centraal kunnen stellen. U kunt uw opmerkingen of verhaal (anoniem) kenbaar maken via het contactformulier. Wij hebben uw inbreng nodig!