Welke organisaties zijn nuttig en waar kunt u hulp zoeken of informatie krijgen?

Sociaal Team Diemen (in de Brede Hoed)

Voor uitgebreide informatie, ga naar de site :

https://www.diemen.nl/inwoner/publicatie/hulp-zorg-en-ondersteuning

Hulp aanvragen

https://www.diemen.nl/inwoner/publicatie/brede-hoed-team

Het team is er speciaal voor mensen die problemen hebben op meerdere leefgebieden en/of met de opvoeding van de kinderen. In het BHT werken hulpverleners van verschillende organisaties met elkaar samen. Als u hulp krijgt van het BHT, wordt één van de hulpverleners uit het team uw contactpersoon. Via het formulier kunt u hulp aanvragen.


MaDi - Maatschappelijke steun in Diemen 

https://madidiemen.nl

 

Onderstaand de link naar de video waarin de diverse mogelijkheden worden besproken.

https://youtu.be/6BVpD6tCtvU

Bekijk de video voor meer informatie over onze diensten.

 

Heeft u een vraag of hulp nodig? U kunt altijd gratis terecht bij de MaDi. U kunt langskomen op een inloopspreekuur of bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Uitgebreide informatie via de link hieronder.

https://madidiemen.nl/spreekuren/

Spreekuur MaDi Loket
Heeft u een vraag? Kom dan naar één van de inloopspreekuren van de MaDi. Onze collega’s helpen u dan verder. Misschien kunnen ze uw vraag meteen oplossen. Of u helpen met het invullen van een formulier.

Wat als uw vraag niet meteen tijdens het inloopspreekuur opgelost kan worden? Dan wordt u doorverwezen voor een afspraak met een MaDi-medewerker met meer kennis van uw vraag.

De MaDi bestaat uit:

  • MaDi Sociaal Raadsliedenwerk: bij sociaal-juridische vragen, praktische vragen, informatie en advies
  • MaDi Maatschappelijk Werk: als Psychosociale hulp of sociale hulp noodzakelijk is, praktische vragen, informatie en advies
  • MaDi Schuldhulpverlening: als er schulden zijn en u komt er zelf niet meer uit


De MaDi werkt in Diemen vanuit:

* Centrum (Gemeentehuis)

* Centrum (de Brede Hoed)

* Noord (Gezondheidscentrum)

* Zuid (Gezondheidscentrum)

* Zuid (Holland Park)

 

https://madidiemen.nl/over-madi-diemen/onze-locaties/

     

 


Misschien komt u niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis of:

  • U heeft moeite met het doen van uw administratie
  • U kunt uw huishouden niet meer zelf doen
  • U dreigt door problemen dakloos te worden

Meer informatie via de link hiernaast.


SWD - Stichting Welzijn Diemen

https://www.welzijndiemen.nl/


Cordaan thuiszorg

https://www.cordaan.nl/

Zorg in de stad
Cordaan biedt aan zo’n 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen we met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.


Amstelring thuiszorg, wijkzorg

https://www.amstelring.nl/

 

 

Wonen bij Amstelring

Als thuis wonen (even) niet meer gaat, is liefdevolle zorg belangrijk. Zoekt u een veilige woonomgeving vanwege een chronische ziekte, handicap of dementie? Amstelring is dan een uitstekende keuze. U kunt rekenen op de beste zorg en oprechte aandacht.

Snel contact met een Zorgexpert: 088 - 97 20 200
Lees hier meer over tijdelijk verblijf of revalidatie.

Blijf Groep; Steunpunt Huiselijk Geweld

https://www.blijfgroep.nl/contact

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112


MEE NL

https://www.mee.nl/#over-mee-nl

Ondersteuning voor mensen met een beperking

GGD

https://www.ggd.amsterdam.nl/

De Geneeskundige Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in het werkgebied Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Als openbare gezondheidsdienst heeft zij een scherp oog voor wat de samenleving en het bestuur van de GGD vraagt: gezondheidsachterstanden verkleinen om participatie en zelfredzaamheid van bewoners te verbeteren. Vanuit deze taak organiseert de GGD Amsterdam de ziektepreventie, gezondheidsbevordering en interventies om dit doel te bereiken.

 

Het ABC

https://www.hetabc.nl/het-abc/

Al 45 jaar ondersteunt Het ABC het onderwijs en ouders bij allerlei vraagstukken rond leren en onderwijzen. Wij doen dat vanuit onze visie op professionaliteit in het onderwijs: de Virtuoze School. Wij helpen ambitieuze scholen en besturen aan de hand van 8 krachten in de breedte van wat nodig is, als expert & partner.

Samen met gemeenten en andere partners, zoals welzijnsorganisaties, voeren we allerlei maatschappelijke trajecten met een link naar het onderwijs uit. Dit doen we aan de hand van praktijkgerichte programma's met een grote impact op kennis, kunde van de professionals, ouders en leerlingen én het lerend vermogen van het systeem.

Hiermee creëren we professionele ruimte, met gelijke kansen voor alle leerlingen.