Wat doet de Cliëntenraad Participatiewet?

 

De belangrijkste taak van de raad is het bewaken van en opkomen voor de belangen van kwetsbare burgers in de gemeente. De Cliëntenraad is geen ombudsman

die bemiddelt bij individuele conflicten tussen een burger en de gemeente, maar kijkt naar het collectieve belang.

Bij nieuw beleid van de gemeente wordt naar onvoorziene gevolgen gekeken voor de verschillende doelgroepen. Bij onduidelijkheid of onvolledigheid van dit

nieuwe beleid, adviseert de raad het college om dit onderwerp op te pakken, te verduidelijken of verder uit te werken. 

 

Bent u afhankelijk van de gemeente voor een uitkering op basis van de Participatiewet of een aanvullende bijstand, dan kan het natuurlijk weleens voorkomen

dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over een dienstverlening. Of u bent het niet eens met een besluit. Meldt het ons als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad. Met deze informatie kunnen wij beter ons werk doen. Maar wij mogen en zullen nooit individuele problemen kunnen oplossen.

U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.