Wie zijn wij?

De Cliëntenraad Participatiewet Diemen bestaat uit inwoners die op het gebied van het sociaal minimumbeleid deskundig zijn en vertegenwoordigt verschillende doelgroepen.

De Cliëntenraad Participatiewet Diemen bekijkt, controleert en ondersteunt de uitvoering van het sociale minimumbeleid van de gemeente Diemen. De raad bestaat uit inwoners van Diemen die deels ervaringsdeskundige zijn dan wel ingevoerd in sociale wetgeving.

 

Op dit moment heet de  Cliëntenraad 5 leden.  Twee leden zijn in februari 2023 benoemd en 1 lid verlaat de Raad in maart 2023.

We hebben dan een minimale bezetting.  Leden hebben om verschillende redenen de Cliëntenraad verlaten; verhuizing naar een andere provincie, het niet kunnen combineren van de werkzaamheden voor de Cliëntenraad met een nieuwe baan of studie, reeds twee termijnen (2x vier jaar) zitting in de Cliëntenraad.

Vanaf maart hebben we dus 4 leden. We blijven adverteren voor nieuwe aanwas. Dus bent u geinteresseerd of weet u mensen die het leuk vinden mee te werken aan de Clientenraad, neem dan contact met ons op.

De volgende personen hebben momenteel zitting in de Cliëntenraad:


Kees Hoek

Lid sinds 2014

Voorzitter sinds september 2018

"Ik zit in de cliëntenraad, omdat ik sociale rechtvaardigheid belangrijk vind en iedereen een eerlijke en gelijke kans krijgt"

Vahe Baghdasaryan

Lid sinds december 2021

Ik ben algemeen geestelijk verzorger en zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn, geregistreerd bij de SKGV en Registerplein. Vanuit deze brede achtergrond zet ik me graag in voor het sociaal-maatschappelijke welzijn van de bewoners van Diemen. Vanuit mijn eigen ervaring met mensen binnen het sociaal domein (woningnood, schulden, werkloosheid, armoede, integratie, leven in de bijstand, leven met een beperking, contacten met instellingen etc.) geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeentelijke instellingen en denk ik mee om verbeteringen en oplossingen te vinden. Ik ben graag een bruggenbouwer, samen met mijn collega´s, tussen de gemeente en haar cliënten.

Ik ben sociaal bewogen, draag mensen een warm hart toe wie ze ook zijn, verdiep me graag in complexe vraagstukken, ik werk zelfstandig en in teamverband. Ik verdiep me in de belangen van alle betrokkenen en daarbij zet ik op verbinding. Constructief denken is een specialiteit van me.”


Maud van der Linden

Lid vanaf februari 2023

Marianne Bramson

Lid vanaf februari 2023

"Als nieuw lid van de cliëntenraad participatie van onze gemeente stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Marianne Bramson en ik woon meer dan 25 jaar in Diemen. Ik ben 61 jaar, getrouwd en moeder van twee uit huis wonende zoons.

Na jaren in de zorg te hebben gewerkt ben ik nu als coach en consultant voor mezelf begonnen. Naast mijn werkzaamheden wil ik als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het welzijn van de Diemenaren.

Als lid van de cliëntenraad participatie denk ik graag vanuit de bewoners die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk of andere vormen van bijstand, mee met het gemeentelijk beleid.

Voor een goede samenwerking tussen de mensen in Diemen en de gemeente is het belangrijk dat we echt met elkaar in contact staan en verbonden zijn.

Ik nodig u uit om met ons in gesprek te gaan. Als raad willen we de verbinding tussen de inwoners en de gemeente versterken en oplossingen vinden die bij de behoeften van de Diemenaren aansluiten. Als u vragen of opmerkingen heeft over het beleid of uw stem wilt laten horen, neem dan contact met ons op. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst voor alle Diemenaren.

Ik kijk uit naar het gesprek met u!"